4 cách Huấn luyện Tăng trưởng Lãnh đạo

4
4 cách Huấn luyện Tăng trưởng Lãnh đạo

Huấn luyện khuyến khích các nhà lãnh đạo thay đổi tư duy của họ

Những thách thức ở nơi làm việc, bên trong và bên ngoài, đã tăng lên gấp bội trong thời kỳ đại dịch, và khi chúng ta thích ứng với những thách thức của VUCA thế giới (biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ). Trong thời gian đầy thử thách và thay đổi, thương hiệu lãnh đạo mới là cần thiết để phát triển và thúc đẩy kết quả kinh doanh cho tổ chức.

Các nhà lãnh đạo phải là người sáng tạo, nhà tư tưởng có tầm nhìn lớn, định hướng chi tiết, có chiến lược và nhiều thứ khác nữa. Một cách mà các nhà lãnh đạo có thể phát triển các kỹ năng tư duy phản biện cần thiết và sự nhạy bén trong kinh doanh là thông qua huấn luyện. Huấn luyện không chỉ có thể tác động đến sự tham gia của nhân viên mà còn có thể giúp chuyển kiến ​​thức từ các buổi đào tạo sang trách nhiệm công việc hàng ngày.

Các lợi ích tại nơi làm việc của huấn luyện bao gồm:

  1. Huấn luyện trang bị cho các nhà lãnh đạo các kỹ năng để đưa ra các quyết định phức tạp hơn: Trong một nơi làm việc thay đổi nhanh chóng, việc sử dụng logic lãnh đạo mới là điều bắt buộc. Các nhà lãnh đạo có sự hướng dẫn tận tình của một huấn luyện viên có thể đạt được sự phát triển theo chiều dọc mà phương pháp đào tạo theo chiều ngang truyền thống còn thiếu.
  2. Huấn luyện khuyến khích khả năng thích ứng: Với tính chất khó đoán hơn của nơi làm việc và thế giới, các nhà lãnh đạo phải nghĩ đến nhu cầu của tương lai. Huấn luyện giúp các nhà lãnh đạo mở rộng cách họ suy nghĩ về các kết quả có thể xảy ra và các hành động có thể đưa họ tới nhiều khả năng trong tương lai.
  3. Huấn luyện giúp các nhà lãnh đạo học cách quản lý công việc phức tạp: Các nhiệm vụ và cách thức chúng tôi làm việc mới đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải có khả năng quản lý sự tập trung tinh thần và sự sáng tạo một cách cẩn thận đồng thời khó giám sát hơn. Huấn luyện giúp các nhà lãnh đạo thích ứng bằng cách suy nghĩ sáng tạo và tận dụng sự đổi mới thông qua hợp tác.
  4. Huấn luyện dạy các nhà lãnh đạo chuẩn bị tinh thần và phản ứng khác nhau trước những kết quả không mong đợi: Dẫn đầu thông qua những tương lai phức tạp, thay đổi và không chắc chắn có nghĩa là phản ứng với những sự kiện có thể không giải thích được và bất ngờ. Để chuẩn bị tâm lý ngay cả khi điều gì đó bất ngờ xảy ra, coaching giúp người lãnh đạo cân nhắc cách phản ứng khách quan và nghĩ ra những phản ứng khác nhau.

Huấn luyện là một cách để các nhà lãnh đạo thảo luận về các ý tưởng, chiến lược và thách thức trong một không gian dành riêng cho sự phát triển của họ. Các tổ chức nói chung được hưởng lợi từ sự tập trung nhạy bén và quy trình tư duy mở rộng mà các nhà lãnh đạo cá nhân phát triển bằng cách hợp tác chặt chẽ với một huấn luyện viên, trong khi các nhà lãnh đạo cá nhân được hưởng lợi từ sự tăng trưởng theo cấp số nhân và các cơ hội phát triển có mục tiêu.

Cách tiếp cận tốt nhất để phát triển các nhà lãnh đạo và phát triển văn hóa huấn luyện là cách tiếp cận tối đa hóa tiềm năng cũng như tác động có thể có của họ đối với tổ chức. Thêm huấn luyện hoặc huấn luyện nhóm đối với các lựa chọn phát triển khác mang lại cho những nhà lãnh đạo này cách thức đưa ra các giải pháp mới, phân tích các vấn đề và nguyên nhân cũng như phản ứng nhanh chóng và hiệu quả.

ảnh chụp bởi Joel Peel trên Rút dây

Kêu gọi hành động mới

bài viết tương tự

Leave a Reply