Bài học rút ra trong năm 2021 để triển khai vào năm 2022

4
Bài học rút ra trong năm 2021 để triển khai vào năm 2022

Đăng ký Blog của John

Nhận các cập nhật blog mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn.

Vào đầu mỗi năm, tôi thực hiện một video để phác thảo những điều mà tôi tin rằng bạn và doanh nghiệp của bạn cần tập trung vào trong năm tới.

Trong video này, tôi đề cập đến ba chủ đề chính sẽ giúp bạn đạt được thành công trong năm mới này.

Một mối quan tâm, một câu hỏi đầy thách thức và một lĩnh vực mà tôi nghĩ là quan trọng để bạn mở rộng. Tôi hy vọng bạn sẽ dành vài phút để xem video và chia sẻ nó với mạng của bạn.


Nếu bạn muốn liên hệ với tôi, tôi rất muốn nhận được phản hồi từ bạn. Vui lòng truy cập trang web của tôi tại https://johnspence.com/contact/ và cho tôi biết cách tôi có thể giúp.

Đăng ký Blog của John

Nhận các cập nhật blog mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn.

Hỏi John một câu hỏi

Không có gì thúc đẩy John hơn là nhìn thấy khách hàng của mình thành công. Nếu bạn có một câu hỏi, xin vui lòng hỏi anh ấy! Anh ấy sẵn lòng giúp đỡ nếu có thể.

Hỏi John

bài viết tương tự

Leave a Reply