Hai câu hỏi về chiến lược – John Spence’s Blog

3
Hai câu hỏi về chiến lược – John Spence’s Blog

Đăng ký Blog của John

Nhận các cập nhật blog mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn.

Gần đây tôi đã dạy một buổi về chiến lược và tư duy chiến lược cho một nhóm chủ doanh nghiệp. Một vài ngày sau phiên họp, tôi nhận được những câu hỏi này. Tôi hy vọng rằng bạn thấy câu trả lời của tôi hữu ích.

H: Tôi chuẩn bị bắt đầu lập kế hoạch cho năm tới, với những ý tưởng về việc phát triển khách hàng, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng mình cần chuyển trọng tâm sang những thứ sẽ giúp tôi tìm và giữ được những nhân viên giỏi. Bạn có cảm thấy văn hóa công ty cũng quan trọng như việc tìm kiếm khách hàng tốt không?

Tôi rất rõ ràng về câu hỏi này. Hãy để tôi trả lời bằng một vài gạch đầu dòng.

  • Sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc 100% vào chất lượng của những người trong nhóm của bạn, có nghĩa là thu hút nhân tài, phát triển tài năng và giữ chân nhân tài phải là những chiến lược cốt lõi trong tổ chức của bạn.
  • Chiến lược văn hóa ăn cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.
  • Một trong những yếu tố hàng đầu trong việc thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu là văn hóa chiến thắng.
  • Tài năng hàng đầu là một trong những điều chính thu hút nhiều tài năng hàng đầu hơn.
  • Trải nghiệm của khách hàng sẽ không bao giờ vượt quá kinh nghiệm của nhân viên.
  • Đây là công thức của tôi cho sự xuất sắc trong kinh doanh: (tài năng + văn hóa + tập trung vào khách hàng) X thực thi kỷ luật = xuất sắc trong kinh doanh.
  • Trong nghiên cứu của tôi về những CEO giỏi nhất trên thế giới, họ tuân thủ chiến lược này: người đầu tiên, khách hàng thứ hai, được hỗ trợ bởi hệ thống hoạt động hiệu quả, tất cả đều dẫn đến tài chính vững chắc.
  • Hãy nhớ rằng tất cả những điều này phải tập trung vào khách hàng “phù hợp”. Đừng lãng phí thời gian theo đuổi những khách hàng không có lợi nhuận. Một trong những câu nói yêu thích của tôi là, “Tôi biết chúng tôi đang thua lỗ trong mọi giao dịch, nhưng chúng tôi sẽ bù đắp lại số lượng”.
  • Khi bạn có những tài năng hàng đầu, họ sẽ giúp bạn tìm được những khách hàng phù hợp, thúc đẩy một nền văn hóa vững mạnh hơn và cải thiện hoạt động kinh doanh. Nói cách khác, tài năng hàng đầu = thành công về tài chính.

H: Chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn ở đâu: quyết định các mục tiêu phù hợp hay lập kế hoạch thực hiện để hoàn thành chúng?

Lúc đầu, tôi hơi bối rối về cách trả lời câu hỏi này, nhưng sau đó tôi nhận ra đây không phải là câu trả lời “hoặc”. Đó là một câu trả lời “và”. Bạn phải làm cả hai. Bạn phải có những mục tiêu phù hợp VÀ một kế hoạch để thực hiện chúng. Một kế hoạch tuyệt vời mà không được thực hiện là vô ích. Một kế hoạch sai sót được thực hiện mạnh mẽ có thể khiến một tổ chức ngừng hoạt động. Tuy nhiên, kinh nghiệm của tôi là hầu hết các kế hoạch / mục tiêu đều thất bại vì thiếu kỷ luật thực hiện. Không phải là mọi người không muốn thực hiện kế hoạch; họ không tạo ra văn hóa trách nhiệm giải trình đòi hỏi mọi người phải cung cấp các kết quả kinh doanh cần thiết. Nếu bạn là tổ chức của tôi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để tạo ra một kế hoạch vững chắc với các mục tiêu rõ ràng và sau đó làm việc chăm chỉ để toàn bộ nhóm của tôi có trách nhiệm thực hiện kế hoạch đó một cách hiệu quả.


Nếu bạn muốn liên hệ với tôi, tôi rất muốn nhận được phản hồi từ bạn. Vui lòng truy cập trang web của tôi tại https://johnspence.com/contact/ và cho tôi biết cách tôi có thể giúp.

Đăng ký Blog của John

Nhận các cập nhật blog mới nhất được gửi đến hộp thư đến của bạn.

Hỏi John một câu hỏi

Không có gì thúc đẩy John hơn là nhìn thấy khách hàng của mình thành công. Nếu bạn có một câu hỏi, xin vui lòng hỏi anh ấy! Anh ấy sẵn lòng giúp đỡ nếu có thể.

Hỏi John

bài viết tương tự

Leave a Reply