Làm sáng tỏ Bán hàng và Bán hàng cho Kỹ sư

0
Làm sáng tỏ Bán hàng và Bán hàng cho Kỹ sư

Bán hàng và phát triển kinh doanh là những kỹ năng quan trọng đối với các kỹ sư muốn phát triển trong sự nghiệp của họ. Đối với nhiều kỹ sư và giám đốc kỹ thuật cấp cao, giúp phát triển công ty của họ thông qua hoạt động kinh doanh mới là một điều hoàn toàn cần thiết. Trong tập này, bạn sẽ tìm hiểu thực chất bán hàng là gì, tại sao điều đó lại quan trọng đối với sự phát triển của bạn và tại sao bạn đã có rất nhiều kỹ năng cần thiết để trở nên xuất sắc trong việc giúp phát triển công ty kỹ thuật của mình.

Liên kết và tài nguyên

Đặt mua

Tín dụng

Phân khúc chính Âm nhạc Urbana-Metronica (kết hợp tuyệt vời) của spinmerkaba với sự tham gia của Morusque, Jeris, CSoul, Alex Beroza. ccmixter.org/files/jlbrock44/33345. Phân bổ CC (3.0).

Nhạc Intro / Outro – Move Like This bằng spinmerkaba có Texas Radio Fish, Alex Beroza và Snowflake. ccmixter.org/files/jlbrock44/33397. Phân bổ CC (3.0)

Túi thư keychee – nhỏ giọt – 120bpm – samplepack của keychee. ccmixter.org/files/keychee/32541. Phân bổ CC (3.0).


bài viết tương tự

Leave a Reply